Ścieżka nawigacji

Oferta

Treść strony

Terapia:
 
-zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
 
- zajęć terapeutycznych: muzykoterapia,
 
bajkoterapia, terapia przez teatr
 
- zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
 
- terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej
 
- poradnictwa psychologicznego dla rodziców
 
 
 
Zabawa:
 
- animacja festynów,
 
- animacja urodzin,
 
- animacja imprez okolicznościowych
 
tj. andrzejki, mikołajki, bale karnawałowe.
 
 
 
Warsztaty, szkolenia:
 
- tematyczne zajęcia warsztatowe
 
w przedszkolach i szkołach,
 
- poradnictwo pedagogiczne dla rodziców,
 
- szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

Profil w serwisie Facebook

do góry