Ścieżka nawigacji

Dla rodziców

Treść strony

Zapraszam do współpracy rodziców, których dzieci mają specyficzne
trudności edukacyjno – wychowawcze.
Oferuje szeroki zakres usług na najwyższym poziomie.

        Diagnostyka w zakresie:

- dojrzałości szkolnej
-umiejętności czytania i pisania
- ryzyka dysleksji
- logopedyczna

        Terapia trudności w nauce:

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

        Zajęcia terapeutyczne:
- muzykoterapia
- bajkoterapia,
- terapia przez teatr
 
        Terapia logopedyczna:
- indywidualna
- grupowa
 
        Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.
 
 
 
Zajęcia,o których mowa wyżej prowadzone są w oparciu o najnowsze technologie i metody edukacyjne.
Są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka ze szczególnym uwzględnieniem jego środowiska rodzinnego, które ma ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie.
Oferowane w ramach usług zajęcia są prowadzone w domu rodzinnym dziecka i w czasie dogodnym dla rodzica i samego dziecka.
W czasie zajęć dzieci otrzymują niezbędne pomoce i korzystają ze specjalistycznych programów edukacyjnych
dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i dysfunkcji.
 
 

Metody pracy dobierane są w zależności od trudności, jakie ma dziecko tak, 
aby stworzyć mu możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego.
 
 

Terapia pedagogiczna to oddziaływania terapeutyczne stosowane wobec dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, ujawniające różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju i zachowaniu. Celem tych działań jest przede wszystkim stymulowanie rozwoju dziecka, usprawnianie funkcji psychomotorycznych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych
oraz wyrównywanie braków w wiadomościach.
 

PODCZAS ZAJĘĆ kierujemy się:
 Zasadą indywidualizacji metod:
 
- dla każdego dziecka dobieramy indywidualny program
 
-pomagamy w przezwyciężaniu trudności
 
- stosujemy indywidualne zabiegi wychowawcze

Zasadą stopniowania trudności:
 
- przechodzimy od ćwiczeń prostych, obejmujących niewielki zakres materiału do złożonych,
wymagających opanowania dużych partii materiału
 
- przechodzimy do zadań trudniejszych wtedy, gdy dziecko sprawnie opanuje wcześniejsze, łatwiejsze

Profil w serwisie Facebook

do góry